Alerte

Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului

Comitetul Moneyval – http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

F.A.T.F. – http://www.fatf-gafi.org/

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – http://www.onpcsb.ro/ Sancţiuni Internaţionale – http://asfromania.ro/index.php/international/sanctiuni-internationale

Lista privind persoanele fizice, grupările, întreprinderile și alte entități asociate Al-Qaida – http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml

SAL-FIN: Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor

Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) a înființat SAL-FIN, o entitate creată în cadrul A.S.F cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar non bancar.

Misiunea SAL-FIN este de a organiza soluționarea extrajudiciară a disputelor financiare non bancare, interne sau transfrontaliere, în materie de consum. Conciliatorii din domeniul financiar non bancar cu experiență în mediere, negociere sau arbitraj pot propune sau impune o variantă de soluționare a litigiului în mod echilibrat, imparțial, într-un termen rezonabil și fără costuri pentru consumatori.

SAL-FIN informează părțile cu privire la derularea și consecințele alegerii uneia dintre procedurile de soluționare. Consumatorul este cel care decide derularea procedurii aleasă, iar SAL-FIN va informa comerciantul cu privire la constituirea și rezolvarea cererii.
Pentru soluționarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie să își exprime această opțiune în mod voluntar și să se adreseze SAL- FIN în scris, direct la sediul SAL- FIN, prin postă sau prin mijloace electronice de comunicare.

Mai multe informații privind Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN)  se regăsesc la adresa http://www.salfin.ro/.