Notă de informare a investitorilor (03/11/2008)

1794

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondurile Deschise de investiţii OTP AvantisRO, OTP BalansisRO si OTP ComodisRO cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate și obținute autorizațiile C.N.V.M. acordate prin

Notă de informare a investitorilor (28/08/2008)

1793

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. aduce la cunostinţă investitorilor Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP BalansisRO și OTP ComodisRO că începând cu data de 28.08.2008. sunt disponibile rapoartele semestriale de activitate ale celor trei fonduri pentru

Notă de informare a investitorilor (14/08/2008)

1792

OTP Asset Management România S.A.I. S.A., administrator al Fondului Închis de Investiţii cu capital garantat OTP GarantisRO, informează investitorii fondului că factorul de ponderare X, aşa cum este definit în Prospectul de Emisiune, a fost stabilit

Notă de informare a investitorilor (04/07/2008)

1791

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondurile Deschise de investiţii OTP AvantisRO, OTP BalansisRO şi OTP ComodisRO cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate şi obţinute autorizaţiile C.N.V.M. acordate prin

Send this to a friend