Notă de informare a investitorilor (23/12/2009)

1802

OTP Asset Management România S.A.I. S.A., informează investitorii Fondului închis de investiţii cu capital garantat OTP Green Energy că limita superioară de variaţie lunară (X %) a indicelui ERIXP (European Renewable Energy Index Price return) are

Notă de informare a investitorilor (12/11/2009)

1801

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondului

Notă de informare a investitorilor (28/08/2009)

1800

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. aduce la cunostinţa investitorilor FDI OTP AvantisRO, OTP BalansisRO şi OTP ComodisRO precum şi investitorilor FII cu Capital Garantat OTP GarantisRO că începând cu data de 28.08.2009 sunt disponibile rapoartele de

Notă de informare a investitorilor (18/08/2009)

1799

OTP Asset Management România S.A.I. S.A., informează investitorii FIICG OTP WiseRo că factorul de ponderare X = 60%. Informaţii complete se pot obţine la sediul administratorului fondului, pe pagina de internet www.otpfonduri.ro, la adresa de e-mail:

Notă de informare a investitorilor (10/07/2009)

1798

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondurile Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP BalansisRO şi OTP ComodisRO cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care au fost solicitate şi obţinute autorizaţiile C.N.V.M. acordate prin

Notă de informare a investitorilor (30/06/2009)

1797

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Închis de Investiţii cu capital garantat OTP GarantisRO, plata cotei de participare la performanţă eligibilă la data de 30.06.2009 – cotă fixă în valoare de 12% din valoarea nominală a titlurilor

Notă de informare a investitorilor (23/04/2009)

1796

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondurile Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP BalansisRO şi OTP ComodisRO, cu privire la modificarea documentelor de constituire a acestora în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri C.N.V.M.

Notă de informare a investitorilor (23/04/2009)

1795

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Închis de Investiţii cu capital garantat OTP GarantisRO, cu privire la modificarea documentelor de constituire a acestuia în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri C.N.V.M. nr. 2 din

Send this to a friend