Comunicat de presă (12/11/2010)

1814

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Închise de Investiţii

Notă de informare investitori (27/08/2010)

1813

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP BalansisRO, OTP ComodisRO şi al Fondului

Comunicat de presă (16/08/2010)

1812

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Închise de Investiţii

Notă de informare a investitorilor (09/07/2010)

1811

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Închis de investiţii cu capital garantat OTP GarantisRo cu privire la modificarea documentelor de constituire a acestuia în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri CNVM nr. 9/2010 solicitate

Notă de informare a investitorilor (24/06/2010)

1810

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Închis de Investiţii cu Capital Garantat OTP GarantisRo care deţin unităţi de fond la data de evaluare a Coșului de acţiuni: 23.06.2010, că valoarea Cotei de participare la performanţa pentru

Notă de informare a investitorilor (24/06/2010)

1809

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO cu privire la: A. Micșorarea comisionului de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiţii OTP ComodisRO de la 0.20% la

Notă de informare a investitorilor (17/06/2010)

1808

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondurile Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP BalansisRO şi OTP ComodisRO cu privire la modificarea documentelor acestora în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri CNVM nr. 9/2010 pentru

Notă de informare a investitorilor (25/05/2010)

1807

OTP Asset Management România S.A.I. S.A., informează investitorii FIICG OTP WiseRO înscrişi în registrul deţinătorilor de unităţi de fond la data de referinţă prezentată în Prospectul de Emisiune, 20.05.2010 că valoarea cotei de participare la performanţă este zero.

Notă de informare a investitorilor (13/05/2010)

1806

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. aduce la cunostinţă investitorilor FDI OTP AvantisRO şi OTP BalansisRO că începând cu data de 13.05.2010 va trece la aplicarea prevederilor art. 21 din Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 9/2010.

Notă de informare a investitorilor (10/05/2010)

1805

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor

Notă de informare a investitorilor (30/04/2010)

1804

OTP Asset Management România S.A.I. S.A., aduce la cunostinţă investitorilor FDI OTP AvantisRO, OTP BalansisRO şi OTP ComodisRO precum şi investitorilor FII cu Capital Garantat OTP GarantisRO, OTP WiseRo şi OTP Green Energy că începând cu

Notă de informare a investitorilor (19/03/2010)

1803

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO cu privire la modificarea documentelor acestora pentru care a fost solicitată şi obţinută autorizaţia C.N.V.M. acordată prin decizia nr. 376 din data de

Send this to a friend