Notă de informare a investitorilor (23/12/2011)

1826

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP ComodisRO, OTP Obligaţiuni şi OTP Euro Bond că în data de 03 ianuarie 2012 nu se vor înregistra operaţiuni de subscriere şi răscumpărare cu unităţi de

Comunicat de presă (08/11/2011)

1825

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Închise de Investiţii cu

Notă de informare a investitorilor (26/08/2011)

1824

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO,

Notă de informare a investitorilor (26/08/2011)

1823

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondul Deschis de Investiţii OTP Obligaţiuni cu privire la: A. Micşorarea comisionului de administrare perceput de societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiţii OTP Obligaţiuni de la 1.8% /

Notă de informare a investitorilor (10/08/2011)

1822

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Închise de Investiţii

Notă de informare a investitorilor (27/06/2011)

1821

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Închis de Investiţii cu Capital Garantat OTP GarantisRO care deţin unităţi de fond la data de evaluare a Coşului de acţiuni: 23.06.2011, că valoarea celei de a treia cotă de

Notă de informare a investitorilor (30/05/2011)

1820

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii în Fondul Deschis de Investiţii OTPBalansisRO, cu privire la modificarea documentelor fondului pentru care a fost solicitată şi obţinută autorizaţia C.N.V.M. acordată prin decizia nr. 501, din data de

Notă de informare a investitorilor (26/05/2011)

1819

OTP Asset Management România S.A.I. S.A., informează investitorii FIICG OTP WiseRO înscrişi în registrul deţinătorilor de unităţi de fond la data de referinţă prezentată în Prospectul de Emisiune, 20.05.2011 că valoarea celei de-a doua cote de participare la

Comunicat de presă (11/05/2011)

1818

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Închise de Investiţii

Notă de informare a investitorilor (27/04/2011)

1817

OTP Asset Management România S.A.I. S.A., aduce la cunoştinţă investitorilor FDI OTP AvantisRO, OTP BalansisRO, OTP ComodisRO şi OTP Euro Bond precum şi investitorilor FII cu Capital Garantat OTP GarantisRO, OTP WiseRO şi OTP Green Energy că începând cu data de 29.04.2010 sunt disponibile

Notă de informare a investitorilor (20/04/2011)

1816

Toţi investitorii fondurilor de investiţii administrate de OTP Asset Management România S.A.I. S.A., sunt rugaţi să se prezinte la unităţile teritoriale ale OTP Bank România de unde au achiziţionat unităţile de fond, pentru actualizarea datelor de

Notă de informare a investitorilor (08/03/2011)

1815

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Deschis de Investiţii OTP ComodisRO cu privire la: A. Micşorarea comisionului de administrare perceput de societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiţii OTP ComodisRO de la 0.15% la 0.10%/lună,

Send this to a friend