Notă de informare a investitorilor (27/08/2013)

1845

În conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004,OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond şi al

Notă de informare a investitorilor (20/06/2013)

1844

OTP Asset Management România S.A.I. S.A., informează investitorii Fondului Închis de Investiţii cu Capital Garantat OTP Green Energy înscrişi în registrul deţinătorilor de unităţi de fond la data de referinţă prezentată în Prospectul de Emisiune, 18.06.2013, ca valoarea

Notă de informare (21/05/2013)

1843

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Deschis de Investiţii OTP Euro Bond anunţă investitorii Fondului cu privire la: Majorarea comisionului de administrare perceput de societate pentru administrarea activelor Fondului Deschis

Comunicat de presă (13/05/2013)

1842

În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondului Inchis de Investiţii cu Capital Garantat OTP Green Energy, pune la dispoziţia

Notă de informare a investitorilor (26/04/2013)

1841

În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO şi OTP Euro Bond pune la dispoziţia investitorilor Rapoartele anuale de activitate

Comunicat de presă (26/04/2013)

1840

În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondului Închis de Investiţii cu Capital Garantat OTP Green Energy, pune la dispoziţia investitorilor

Notă către investitori (26/04/2013)

1839

Fondului deschis de Investiţii OTP AvantisRO Fondului deschis de Investiţii OTP ComodisRO Fondului deschis de Investiţii OTP Obligațiuni Fondului deschis de Investiţii OTP Euro Bond Fondului Închis de Investiţii cu capital garantat OTP Green Energy

Notă către investitori (12/03/2013)

1838

OTP Asset Management România S.A.I. S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 2620/18.12.2007, înregistrată în Registrul CNVM la nr. PJR05SAIR/400023/2007, în calitate de administrator al FDI OTP AvantisRO,înregistrat în Registrul CNVM cu nr. CSC06FDIR/400050/2008, al FDI OTP ComodisRO,

Comunicat de presă (11/02/2013)

1837

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA,în calitate de administrator al Fondului Închis de Investiţii cu

Send this to a friend