Avantaje

Bineînțeles că oricine este interesat să investească în fonduri de investiții, își pune mai întâi întrebarea, ce avantaje îi aduce un fond de investiții versus o investiție directă pe piața de capital sau economisirea clasică prin depozite bancare. Iată cele mai importante beneficii ale fondurilor de investiții:

Câștig sau Randament

Fondurile deschise de investiţii pot oferi potențiale câștiguri mai mari comparativ cu alte instrumente financiare. Acest beneficiu este direct corelat cu politica de investiţii a fiecărui tip de fond şi cu riscul aferent acestuia.

Accesibilitate

Investitorul utilizează un singur instrument investiţional şi anume unitatea de fond. Valoarea unei unităţi de fond este dată de instrumente financiare variate şi plasamente diversificate, investitorul având acces pe piaţa de capital şi financiară, cu un efort minim de analiză a informaţiilor din partea sa.

Suma minimă

Contrar credințelor urbane, o investiție într-un fond nu trebuie să se ridice la nivelul zecilor de mii de lei, din contră, fondurilor de investiții au o sumă minimă de intrare de 50 de unități monetare, lei, euro sau dolari.

Diversificare

Portofoliul de active ale fondurilor de investiţii au în vedere plasamente diversificate, echilibrate, în scopul minimizării fluctuaţiilor. De exemplu, deţinând cel puţin 20 acţiuni și/sau emisiuni de obligațiuni diferite, se evită pericolul ca rezultatele slabe ale uneia dintre ele să afecteze prea tare întregul portofoliu. Unele dintre fondurile de investiții au realizată o diversificare geografică (regională sau globală) precum și o diversificare sectorială (financiar-bancar, auto, energetic, farmaceutic etc.). Un portofoliu diversificat obţine de obicei rezultate mai bune pe termen lung, în condiții de risc mai mic decât o investiție într-un singur instrument financiar.

Management profesionist în administrarea investițiilor

Fondurile deschise de investiţii sunt administrate de profesionişti calificaţi ce beneficiază de experienţă şi vaste cunoştinţe în domeniul pieţelor de capital şi financiară. Totodată, veniturile din administrare depind direct de performanţa fondului, prin urmare societatea de administrare va depune cele mai bune eforturi pentru gestionarea eficientă a investiţiilor.

Economii semnificative

Fondurile deschise de investiţii plătesc comisioane de tranzacţionare proporţional mai mici decât investitorii individuali. Costurile de tranzacţionare mai reduse se traduc în performanţe semnificativ mai bune ale investiţiilor. In plus aceste costurile sunt împărțite între toți investitorii fondului.

Lichiditate

Fondurile deschise de investiţii oferă mai multă lichiditate decât alte metode de economisire/investiție, sumele pot fi investite sau răscumpărate oricând, față de o investiție directă, unde, în funcție de instrumentele financiare alese, există un grad mai mic sau mai mare de lichiditate a investiției.

Protecţia împotriva practicilor neetice

Structura legală şi regulamentele stricte ale fondurilor de investiţii oferă protecţie împotriva fraudelor sau practicilor financiare nelegale.

Investiții online

Multe dintre societățile de administrare oferă clienților săi posibilitatea subscrierii și răscumpărării unităților de fond online. Acest lucru se poate face fie prin platforma proprie de tranzacționare online, fie prin platformele de online banking ale distribuitorilor.

Transparenţa

Investitorii pot urmări zilnic evoluţia activului net, în ziare de circulație națională, în publicațiile online, la sediile Distribuitorilor sau la cele ale administratorilor de fonduri. De asemenea, pot analiza caracteristicile fondurilor administrate şi structura plasamentelor efectuate de acestea, consultând prospectele, regulile fondurilor, rapoartele periodice către investitori, cât şi site-urile societăţilor de administrare.

Descoperă mai multe

Send this to a friend