ESG este acronimul pentru Environmental, Social, Governance (Mediu, Social, Guvernanță).

Încălzirea climatică și problematica mediului este un subiect extrem de important în zilele noastre. Având în vedere obiectivele Acordului de la Paris și reducerea în mod semnificativ a riscurilor și efectelor schimbărilor climatice, obiectivul global rămâne acela de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2°C, peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C, peste nivelurile preindustriale.

Sub aceste premise, Comisia Europeană a considerat că prezentarea de informații investitorilor cu privire la integrarea riscurilor legate de durabilitate, luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității și a obiectivelor de investiții durabile sau asupra promovării caracteristicilor de mediu sau sociale, în procesul de luare a deciziilor privind investițiile și în procesele consultative sunt insuficient dezvoltate, deoarece aceste informări nu fac încă obiectul unor cerințe armonizate. Astfel, a apărut Regulamentul UE numarul 2088/2019 care reglementează aspectele menționate mai sus.

Criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) sunt un set de standarde pentru operațiunile unei companii pe care investitorii le folosesc pentru a verifica investițiile potențiale. Criteriile de mediu iau în considerare modul în care o companie funcționează, astfel încât să nu dăuneze mediului înconjurător. Criteriile sociale examinează modul în care compania gestionează relațiile cu angajații, furnizorii, clienții și comunitățile în care își desfășoară activitatea. Guvernanța are în vizor conducerea unei companii, salariul conducerii, auditurile, controalele interne și drepturile acționarilor.

Considerând legislația UE referitoare la investițiile durabile (ESG), fondurile de investiții sunt împărțite în trei categorii:

  1. Fonduri constituite conform Articolului 6 (solicită tuturor administratorilor de fonduri să facă dezvăluiri privind integrarea riscurilor de sustenabilitate și impactul acestora asupra randamentelor potențiale ale fondurilor administrate);
  2. Fonduri constituite conform Articolului 8 (promovează, printre altele, caracteristici de mediu, sociale sau o combinație între acestea, iar companiile în care se investește promovează practici de bună guvernanță în acest sens);
  3. Fonduri constituite conform Articolului 9 (produse care au un obiectiv privind investiții durabile din punct de vedere al mediului și social).

Odată cu apariția Regulamentului UE 2088/2019, investițiile ESG (investițiile durabile) sunt în creștere exponențială, pe măsură ce, din ce în ce mai mulți investitori și emitenți utilizează instrumente ESG și date climatice pentru a-și fundamenta luarea deciziilor de investiții.

Astfel, conform datelor statistice disponibile la nivelul EFAMA (European Fund Asset Managers Association) la finalul trimestrului I, al anului 2021, erau disponibile următoarele cifre:

  1. Fonduri constituite conform art 8 din Reg UE 2088/2019: EUR 3.700 miliarde (22% din întreaga piață de fonduri din Europa);
  2. Fonduri constituite conform art. 9 din Reg 2088/2019: EUR 340 miliarde (aprox 2% din întreaga piață de fonduri din Europa);
  3. Fondurile de acțiuni reprezintă 47% din totalul fondurilor constituite pe art. 8 si 71% din totalul fondurilor constituite pe art. 9;
  4. La nivel European companiile de asset management integrează criteriile ESG în strategia de investiții pentru active (fonduri de investiții și mandate) în valoare de 11.000 miliarde de EUR (din care 6.000 miliarde de EUR în fonduri).

Din aceste observații empirice la nivelul piețelor internaționale, putem desprinde o concluzie foarte interesantă: cele mai performante companii sunt și cele care urmăresc să îndeplinească cât mai bine criteriile ESG și implicit fondurile de Investiții care fac plasamente în aceste companii.

Indicii ESG performeri

Astfel, se poate observa că indicii bursieri ESG au performat mai bine decât indicii generali ai pieței în ultimii 5 ani.

Marea problemă în a efectua investiții durabile este dată de lipsa de informații legate de acest subiect. În aceste condiții, au apărut o serie de furnizori externi de date care acoperă un număr important de companii listate și care au un aport semnificativ în furnizarea de informații relevante despre aceste companii.

Un astfel de furnizor de date este MSCI, prin serviciul sau MSCI ESG Ratings. Desigur, în afară de acesta, mai există și alți furnizori de date referitoare la ESG.

Evaluările MSCI ESG sunt concepute pentru a ajuta investitorii să înțeleagă riscurile și oportunitățile ESG și să integreze acești factori în procesul de construcție și management al portofoliului lor.

MSCI ESG Ratings calculează expunerea fiecărei companii la riscurile ESG cheie, pe baza unei defalcări granulare a activității unei companii:

  1. Produsul/segmentele sale de afaceri de bază;
  2. locațiile activelor sau veniturilor sale și alte măsuri relevante (de ex. producția externalizată).

Ulterior, analiza ia în considerare măsura în care o companie a dezvoltat strategii robuste și a demonstrat un istoric solid de performanță în gestionarea nivelului său specific de riscuri sau oportunități. Controversele în curs sau structurale, apărute în ultimii trei ani și duc la o scădere din scorul general al managementului pentru fiecare problemă identificată.

Utilizând informațiile primite în baza rapoartelor furnizate de MSCI ESG Ratings și a scorurilor ESG calculate (furnizor extern de date), un administrator de fonduri de Investiții poate să integreze în strategia sa investițională criteriile ESG și astfel să diminueze riscurile de durabilitate a fondului/fondurilor administrate.

În concluzie integrarea criteriilor ESG în strategia de investiții și crearea unor politici de risc de durabilitate este un proces important în administrarea fondurilor de Investiții, astfel încât să se obțină plus valoare pentru investitori.

 

Dan Popovici, CEO

Avertisment

Acest articol are caracter pur informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Articolul nu reprezintă o recomandare de investiții din partea OTP Asset Management România SAI S.A. sau o ofertă fermă de a contracta produsele financiare la care face referire acesta.  De asemenea, articolul nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. OTP Asset Management România SAI S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. Deși informațiile prezentate au fost verificate cu atenție, OTP Asset Management România SAI S.A. nu este responsabilă pentru informațiile prezentate în acest document, acestea putând fi modificate fără nicio notificare prealabilă. Vă atenționăm că valoarea investiției dumneavoastră poate creste sau poate scădea în timp, iar performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Nu este permisă preluarea informațiilor din acest articol fără precizarea sursei.