Acțiunea este un titlu de valoare. Aceasta reprezintă o cotă fixă, dinainte stabilită din capitalul social al unei societăți comerciale și care dă posesorului ei dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor, de a participa la administrarea și controlul societății și la împărțirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societății proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Acțiunea reprezintă o creanță asupra activelor și câștigurilor companiei. Pe măsură ce achiziționați mai multe actiuni, partea dvs. de proprietate în companie devine mai mare.

Din punctul de vedere al pieței de capital, acțiunile sunt instrumente financiare pe care investitorii le pot cumpăra sau vinde în cadrul unei piețe organizate și reglementate, așa cum este Bursa de Valori.

Acțiunile sunt instrumentele financiare de bază ale pieței de capital, tranzacționarea lor oferind pe de o parte investitorilor posibilitatea de a obține profituri și pe de altă parte companiilor posibilitatea de a se finanța.

Investitorii pot obține profit cumpărând acțiuni la un preț mai mic și vânzând ulterior la un preț mai mare. Pe de altă parte deținătorii de acțiuni sunt îndreptățiți să primească o cotă parte din profitul companiei a căror acționari sunt. Aceste profituri sunt repartizate deținătorilor de obligațiuni sub formă de dividende.

Acțiunile sunt instrumente de investiție pe termen mediu și lung, evoluția lor fiind corelată cu evoluția situației financiare a companiei care a emis acele acțiuni.

Fără îndoială, investițiile în acțiuni reprezintă istoric principala formă de construirea bogăției pe termen lung. Acțiunile reprezintă o parte, dacă nu chiar piatra de temelie, a tuturor portofoliilor de investiții, care au un orizont de timp suficient de lung.

În calitate de proprietar de acțiuni, aveți dreptul la cota dvs. din câștigurile companiei (de obicei plătite așa cum am mai spus sub formă de dividende), precum și orice drepturi de vot aferente acțiunilor respective. O altă caracteristică extrem de importantă a acțiunilor este răspunderea limitată a acestora, ceea ce înseamnă că, în calitate de proprietar de acțiuni, nu sunteți personal responsabil dacă societatea nu este capabilă să-și plătească datoriile către stat, bănci sau furnizori.

Pentru a fi investitor în acțiuni listate pe burse aveți mai multe posibilități, dar cele mai răspândite sunt următoarele:

  • Investind direct în acțiuni listate prin intermediul unui broker;
  • Investind indirect prin intermediul unui fond de investiții cu expunere pe acțiuni.

Trebuie menționat că investițiile în acțiuni implică un anumit grad de risc. Unele companii listate plătesc dividende generoase în timp ce altele nu plătesc nimic din profiturile obținute. Totodată există posibilitatea ca o companie care a plătit dividende în trecut să nu mai plătească în viitor.

De asemenea, prețul acțiunilor poate varia foarte mult, chiar și de la o zi la alta, fiind influențat de o multitudine de factori subiectivi și obiectivi. Cu toate acestea, pe termen lung rezultatele financiare ale companiei sunt cele mai importante în influențarea evoluției prețului unei acțiuni.

Principalul motiv pentru care oamenii investesc în acțiuni este că randamentul acestora pe termen lung a depășit randamentul tuturor celorlalte clase de active. De exemplu, investițiile în acțiuni în SUA au adus un randament mediu istoric între 8-12%. Mai mult decât atât, multe acțiuni plătesc, de asemenea, dividende în mod regulat, oferind astfel investitorilor venituri curente suplimentare.

Merită de asemenea spus că investițiile în acțiuni sunt mai riscante decât investițiile în obligațiuni. Pe de altă parte, istoria ne-a demonstrat că o investiție într-un portofoliu de acțiuni (sau într-un fond de acțiuni) aduce randamente net superioare oricărei alte investiții clasice. De asemenea, investițiile în acțiuni reprezintă o modalitate eficientă pe termen lung de protecție împotriva efectelor inflației.

Nu închei acest articol până nu mă asigur că am reușit să fiu cât mai explicit: înainte de a face orice investiție, informează-te, află cât mai multe despre investiția în acțiuni și/sau fonduri de investiții.

Dan Popovici, CEO

Avertisment

Acest articol are caracter pur informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Articolul nu reprezintă o recomandare de investiții din partea OTP Asset Management România SAI S.A. sau o ofertă fermă de a contracta produsele financiare la care face referire acesta. De asemenea, articolul nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. OTP Asset Management România SAI S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. Deși informațiile prezentate au fost verificate cu atenție, OTP Asset Management România SAI S.A. nu este responsabilă pentru informațiile prezentate în acest document, acestea putând fi modificate fără nicio notificare prealabilă. Vă atenționăm că valoarea investiției dumneavoastră poate crește sau poate scădea în timp, iar performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Nu este permisă preluarea informațiilor din acest articol fără precizarea sursei.