În ultima perioadă am întâlnit o serie de potențiali clienți care au recunoscut că nu stiu exact diferențele dintre acțiuni și obligațiuni. Cu toate acestea, erau interesați de plasamente în Fonduri de investiții sau mai exact, erau interesați de a găsi alternative eficiente de economisire pe termen lung.

În aceste condiții, în rândurile de mai jos voi încerca să fac o scurtă recapitulare a unor informații, pe care le consider minimale legate de investițiile în obligațiuni. Mă gândesc si la un articol pe viitor despre acțiuni.

O obligațiune este un instrument financiar cu venit fix prin care un investitor împrumută bani unei entități (de obicei o companie sau un stat). Această entitate împrumută fonduri pentru o perioadă definită de timp, la o rată a dobânzii variabilă sau fixă, precizată foarte clar în documentul oficial, adică prospectul de emisiune. Obligațiunile sunt utilizate de companii, municipalități, guverne pentru a strânge bani în vederea finanțării diverselor proiecte și activități. Proprietarii de obligațiuni sunt creditorii emitentului respectiv.

Atunci când companiile sau alte entități trebuie să strângă bani pentru a finanța proiecte noi, pentru a menține operațiunile în curs de desfășurare sau pentru a refinanța datoriile existente, acestea pot emite obligațiuni direct investitorilor, în loc să obțină împrumuturi de la o bancă.

Entitatea îndatorată (emitentul- compania, municipalitatea, statul) emite un anumit număr de obligațiuni, care stipulează în mod contractual rata dobânzii care va fi plătită și momentul în care fondurile împrumutate (principalul obligațiunilor) trebuie returnate (data scadenței).

Obligațiunile au câteva caracteristici de bază comune, printre care:

  • Valoarea nominală este valoarea obligațiunii la scadență și reprezintă, valoarea de referință utilizată de emitentul de obligațiuni la calculul plăților de dobânzi;
  • Rata cuponului este rata dobânzii pe care emitentul se obligă să o plătească la valoarea nominală a obligațiunii, exprimată în procente;
  • Data scadenței este data la care obligațiunea va matura, iar emitentul de obligațiuni va plăti titularului obligațiunilor valoarea nominală a obligațiunii;
  • Prețul de emisiune este prețul la care emitentul de obligațiuni vinde inițial obligațiunile către investitori (în unele cazuri prețul de emisiune diferă de valoarea nominală a obligațiunii) ;
  • Randamentul obligațiunilor este valoarea câștigului realizat de un investitor prin investiția într-o obligațiune. Există mai multe tipuri de randamente ale obligațiunilor, inclusiv randamentul nominal care reprezintă dobânda plătită împărțită la valoarea nominală a obligațiunii și randamentul curent care este egal cu câștigul anual al obligațiunii, împărțit la prețul de piață curent.

Două caracteristici ale unei obligațiuni – calitatea creditului și durata – sunt principalii factori determinanți ai ratei dobânzii a unei obligațiuni. Dacă emitentul are un rating de credit slab și riscul de nerambursare este mare atunci randamentul obligațiunii este mai mare. Pe de altă parte, cu cât o obligațiune are o maturitate mai îndepărtată și implicit o durată mai mare, cu atât randamentul obligațiunii este de obicei mai mare.

O noțiune foarte importantă când discutăm despre obligațiuni este aceea referitoare la relația dintre prețul unei obligațiuni și randamentul acesteia. Astfel, pe măsură ce prețurile obligațiunilor cresc, randamentele obligațiunilor scad.

Ținând cont de informațiile de mai sus, putem spune că investițiile în obligațiuni sau într-un portofoliu de obligațiuni sunt relativ puțin riscante. Cu toate acestea, obligațiunile se tranzacționează pe piețele financiare, iar prețul acestora poate să fluctueze atât în sus, cât și în jos.

Obligațiunile sunt o componentă esențială în formarea oricărui portofoliu investițional diversificat care are un orizont de timp lung. Prin faptul că sunt în esență  instrumente cu venit fix, obligațiunile aduc un plus de siguranță întregului portofoliu prin reducerea volatilității acestuia.

Una din cele mai simple metode de a obține o expunere pe un portofoliu diversificat de obligațiuni este aceea de a investi într-un fond de obligațiuni.

Este de asemenea important de menționat că un fond de obligațiuni nu investește niciodată în acțiuni.

Nu închei acest articol până nu mă asigur că am reușit să fiu cât mai explicit: înainte de a face orice investiție, informează-te, află cât mai multe despre investiția în obligațiuni și/sau fonduri de investiții.

Dan Popovici, CEO

Avertisment

Acest articol are caracter pur informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Articolul nu reprezintă o recomandare de investiții din partea OTP Asset Management România SAI S.A. sau o ofertă fermă de a contracta produsele financiare la care face referire acesta. De asemenea, articolul nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. OTP Asset Management România SAI S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. Deși informațiile prezentate au fost verificate cu atenție, OTP Asset Management România SAI S.A. nu este responsabilă pentru informațiile prezentate în acest document, acestea putând fi modificate fără nicio notificare prealabilă. Vă atenționăm că valoarea investiției dumneavoastră poate crește sau poate scădea în timp, iar performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Nu este permisă preluarea informațiilor din acest articol fără precizarea sursei.