Ce sunt și cum funcționează

Pe scurt, fondurile deschise de investiții (FDI) sunt vehicule investiționale, prin care sumele de bani atrași/colectați de la investitori/persoane fizice sau juridice sunt investiți în instrumente financiare cum ar fi acțiuni, obligațiuni, depozite bancare, etc, urmând ca rezultatele investițiilor să fie împărțite proporțional între investitorii fondului, în funcție de deținerile fiecăruia.

Fondurile deschise de investiții sunt o alternativă la instrumentele clasice de economisire având ca obiectiv obținerea unor randamente superioare acestora.

Atunci când o persoană fizică sau juridică plasează bani într-un fond deschis de investiții primește în schimb un număr de unități de fond. Unitățile de fond, denumite și titluri de participare, sunt dovada investiției sale, această operațiune purtând denumirea de subscrierea unităților de fond.

Activul net al fondului este împărțit într-un anumit număr de unități de fond, în mod similar divizării capitalului social al unei firme în acțiuni. În funcție de suma cu care contribuie, fie ea mai mare sau mai mică, fiecare investitor primește un anumit număr de titluri.

Tot într-un mod asemănător cu evoluția capitalului social se desfășoară și variația de valoare a unităților de fond. Se calculează prin însumarea valorii curente de piață a instrumentelor financiare deținute în portofoliu de către fond, din care se scad datoriile fondului. Valoarea unei unități este egală cu suma rezultată prin împărțirea rezultatului la numărul total de unități de fond.

Veniturile fondului rezultate din evoluția valorii activelor din portofoliul fondului sunt determinate zilnic, prin calcularea valorii activului net, acestea reflectându-se permanent în valoarea unitară a activului net.

Operațiunea inversă este “răscumpărarea” unităților de fond și e o procedură în cadrul căreia posesorul își vinde titlurile pentru o sumă de bani calculată în funcție de valoarea lor de piață din ziua respectivă.

Fondurile deschise de investiții sunt administrate de către profesioniști, accesând o paletă largă de instrumente financiare cum ar fi obligațiuni (de stat, municipale, corporative), acțiuni ale companiilor listate la cota Bursei de Valori București sau pe bursele internaționale cu scopul de a genera profit, acesta regăsindu-se în creșterea unității de fond. Evoluţia fondului poate avea creşteri şi descreşteri în funcţie de evoluţia pieţelor și a instrumentelor financiare în care s-a investit, conform politicii de investiţii a fondului. Deci este posibil ca, în anumite momente, valoarea unităţii de fond să fie mai mică față de valoarea inițială la care ați investit.

Care sunt principalele tipuri de fonduri?

Asociația Administratorilor de Fonduri din Europa, European Fund and Asset Management Association (EFAMA) împarte fondurile deschise de investiții în mai multe categorii. Astfel, când analizăm piața fondurilor de investiții, vom regăsi următoarele categorii:

Fonduri monetare

Fonduri cu investiții preponderent în piața monetară (conturi curente și de economii, depozitele, titlurile de stat, etc, cu o durată mai mică de 6 luni);

Fonduri de obligațiuni

Fonduri cu investiții preponderent în instrumente cu venit fix (obligațiuni municipale, de stat sau corporative, sau alte instrumente financiare cu venit fix);

Fonduri diversificate (multi-asset)

Fonduri cu investiții mixte în proporții diferite în piața monetară, instrumente cu venit fix și acțiuni;

Fonduri de acțiuni

Fonduri cu investiții preponderent în acțiuni pe piețe locale sau internaționale;

Fonduri de Absolute-Return

Fonduri cu investiții flexibile în mai multe clase de active, bazate pe strategii specifice de Absolute-Return care țintesc randamente sustenabile pe termen mediu și lung urmăresc minimizarea riscului;

Alte fonduri

Orice alte fonduri care nu se încadrează în strategiile de investiții prezentate mai sus.

Care este scopul investirii într-un fond deschis de investiții?

Unul dintre principalele obiective ale fondurilor deschise de investiții este câștigul potențial.

Cum putem obține acest lucru?
Primul lucru la care ne gândim este câștigul așteptat, corelat cu riscul asumat. Trebuie să avem grijă să ne construim un portofoliu de fonduri cu un grad de risc cu care să fim confortabili. Astfel, ce avem de făcut este să ne decidem asupra perioadei de investiție pe care ne-o propunem.

În decurs de câțiva ani, ne construim un portofoliu de fonduri de investiții, cât mai diversificate, care să ofere un potențial de apreciere mai mare decât produsele clasice de economisire, cum ar fi conturile de economii, depozitele bancare, etc. Putem accesa fonduri deschise de investiții cu risc scăzut spre mediu, cum sunt fondurile de obligațiuni, atât în lei, euro sau dolari. Pentru că în perioade diferite de timp, unele valute evoluează mai bine decât altele, diversificarea valutară poate fi soluția care să ofere un potențial câștig minimizând riscurile.

Un mix potrivit de fonduri de investiții înseamnă un portofoliu cu diversificare pe clase de active (monetare, obligațiuni, multi-asset, acțiuni, etc) și pe diferite valute (lei, euro sau dolari). În cadrul acestor fonduri veți regăsi diversificare geografică (țări și regiuni), dar și sectorială (utilități, energie, bunuri de larg consum, IT&C, financiar bancar, etc).

Câțiva termeni esențiali

Sunt câțiva termeni esențiali pe care trebuie să îi cunoașteți atunci când doriți să investiți într-un fond deschis de investiții. Ne propunem să explicăm acești termeni, într-un limbaj cât mai accesibil, evitând definițiile aride din cadrul legislației.

Activ net al fondului

Reprezintă suma valorii actualizate a tuturor investițiilor din care se scad cheltuielile curente ale fondului.

Unitate de fond/Titlu de participare

Reprezintă deținerea în fond a unui investitor. Când acesta subscrie, de fapt cumpără unități de fond emise de fondul de investiții ales. Activul net al fondului este împărţit într-un număr de unităţi de fond, în mod similar împărţirii capitalului social al unei firme în acţiuni, astfel, fiecare investitor în fond deţine un anumit număr de titluri.

VUAN

Adică valoarea unitară a activului net reprezintă valoarea unei unități de fond, mai exact prețul unei unități de fond. Acesta variază în fiecare zi, în funcție de evaluarea activelor din portofoliul fondului.

Confirmare de tranzacționare

Este un document transmis de către societatea de administrare a fondului respectiv, care certifică deținerea de către investitor a unui număr de unități de fond sau anularea acestora.

Distribuitor

Poate fi orice persoană fizică sau juridică autorizată de către ASF, instituție de credit sau casă de brokeraj prin intermediul căreia investitorii pot subscribe și răscumpăra unități de fond.

ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară este entitatea care reglementează, supraveghează și controlează piața de capital și implicit funcționarea în limitele prevăzute de legislație a fondurilor de investiții și a adminsitratorilor de fonduri.

Descoperă mai multe

Send this to a friend