Investiții în obligaţiuni, depozite bancare și alte instrumente ale pieței monetare

 • Noul fond se adresează cu precadere investitorilor retail şi instituționali, care doresc să investească pe termen mediu
 • Valoarea minimă a investiției de numai 50 USD
 • Comision ZERO pentru subscriere și răscumpărare
 • OTP Asset Management continuă să fie performerul incotestabil în industria fondurilor de obligaţiuni în euro din România, înregistrând, pentru al doilea an consecutiv, cele mai bune randamente din piaţă: 5.86% (2012), 4.57% (2013). Compania deţine locul al doilea în cadrul fondurilor de obligaţiuni şi fondurilor monetare în lei.Bucureşti, 3 februarie, 2014 – OTP Asset Management, unul dintre cei mai performanţi administratori de fonduri de investiții din România, anunță lansarea primului fond deschis de investiții în obligaţiuni denominat în USD din ţară, OTP Dollar Bond.Strategia de investiții este orientată către maximizarea randamentului pentru investitori, prin creșterea de capital și a veniturilor activelor fondului, ținând cont de condițiile de diversificare și lichiditate impuse de piață. Astfel, activele investitorilor vor fi direcționate în principal în instrumente cu venit fix – titluri de stat, obligațiuni de stat, municipale, corporative, emise cu precădere de entități din Europa Centrală și de Est, precum și în depozite bancare și alte instrumente ale pieței monetare. Fondul nu va investi în acţiuni.OTP Asset Management poate utiliza instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscului valutar și a riscului de dobândă, cât și pentru realizarea obiectivelor investiționale ale fondului.Fondul se adresează cu precadere investitorilor retail și clienților instituționali care intenționează să efectueze plasamente pe un orizont de timp mai mare de 9-12 luni. Valoarea minimă a investiției în OTP Dollar Bond este de numai 50 USD.

  “Piața devine din ce în ce mai sofisticată, iar investitorii urmează aceeași tendință. Au nevoi și așteptări clar definite, diversificate și cunosc mecanismele piețelor de capital. De aceea, am considerat că este momentul ca OTP Asset Management să adauge în portofoliu un nou fond de investiții, cu randament atractiv și condiții flexibile”, a declarant Dan Popovici, Director General OTP Asset Management România.

  Comisionele de subscriere și de răscumpărare practicate pentru OTP Dollar Bond sunt zero.

  Prezentă pe piața locală din 2007, OTP Asset Management România SAI S.A. se află în top şase administratori de fonduri de investiții din România, după activele aflate în administrare. Compania administrează o gamă diversă de fonduri deschise de investiţii, oferind investitorilor posibilitatea să acceseze investiţiile în acţiuni, prin intermediul OTP AvantisRO, dar şi investiţiile în titluri de stat şi obligaţiuni prin interediul OTP Obligațiuni şi OTP Euro Bond. Compania administrează şi două fonduri închise de investiții (OTP Agri Fund și OTP Properties), care atrag resurse prin oferte private.

  OTP Asset Management continuă să fie performerul incotestabil în industria fondurilor de obligaţiuni în euro, înregistrând, pentru al doilea an consecutiv, cele mai bune randamente din piaţă: 5.86% (2012), 4.57% (2013). Compania deţine locul al doilea în cadrul fondurilor de obligaţiuni şi fondurilor monetare în lei.