• Noi soluții de investiții pe termen mediu și lung, în condiții de risc moderat
  • Potențial de câștig mai mare decât dobânzile bancare
  • OTP Global Mix se concentrează pe diversificarea portofoliului
  • OTP Euro Premium Return este orientat către obținerea de randamente consistente, în condiții de volatilitate scăzută

Bucureşti, 26 noiembrie, 2015 – OTP Asset Management România anunţă lansarea a două noi fonduri de investiţii: OTP Global Mix şi OTP Euro Premium Return.

Noile soluții investiționale răspund nevoii de diversificare a investitorilor prin fonduri de investiții cu clase diverse de active și randamente potențiale atractive, contrabalansând astfel riscul unor investiții într-o singură clasă de active.

  • OTP Global Mix este un nou fond deschis de investiții, denominat în lei, cu alocare diversificată a activelor, în vederea dispersiei riscului și maximizării randamentelor.
  • OTP Euro Premium Return este un nou fond deschis de investiții, denominat în euro, cu strategii inovatoare, de Absolute-Return, ce permite eficientizarea investițiilor prin maximizarea raportului între risc și randament.

Noile fonduri de investiţii se adresează clienților care urmăresc creșterea randamentului pe termen mediu și lung, în condiții de risc moderat.

“În condițiile creșterii apetitului investitorilor pentru soluții financiare ce oferă randamente superioare produselor de economisire clasice, cele două fonduri reprezintă o oportunitate importantă de plasare a capitalului. OTP Euro Premium Return este cel de-al doilea fond din portofoliul OTP Asset Management Romȃnia cu strategie de Absolute-Return, ce permite captarea oportunităților de investiții pe o scară largă, pe diverse piețe și clase de active. OTP Global Mix este primul fond diversificat flexibil din portofoliul OTP Asset Management România și se adresează clienților care doresc randamente pe termen lung, potențial superioare fondurilor de obligațiuni, dar care nu acceptă un risc ridicat asimilat investițiilor în fondurile de acțiuni.”, a declarat Dan Popovici, Director General, OTP Asset Management România.

Strategia de investiții a OTP Global Mix se concentrează pe diversificarea portofoliului, activele fondului fiind investite atât în acțiuni, precum și în obligațiuni suverane, corporative și municipale, fonduri de investiții sau alte instrumente financiare având active suport indici bursieri, precum și în instrumente ale pieței monetare sau depozite bancare.

Alocarea strategică a fondului pe termen lung din punct de vedere a categoriilor de active este de până la 50% titluri de capital (acțiuni) și fonduri de investiții locale și internaționale și de până la 50% în instrumente cu venit fix și/ sau instrumente ale pieței monetare.

Strategia de investiții a OTP Euro Premium Return este orientată către obținerea de randamente consistente, în condiții de volatilitate scăzută, prin alocarea dinamică a capitalului fondului. Astfel, activele investitorilor pot fi realocate rapid, în funcție de oportunitățile pieței, pentru a obține cel mai eficient raport randament/ risc. Prin politica sa de investiții, fondul urmărește să obțină randamente pozitive,superioare dobânzilor bancare, pe un orizont investițional de cel puțin un an, indiferent de evoluția piețelor de capital. Prin abordarea investițională globală pe multiple clase de active, expunerea pe monede diferite și utilizarea instrumentelor financiare derivate, managerii fondului urmăresc continuu minimizarea riscurilor.

Fondurile deschise de investiții OTP Global Mix și OTP Euro Premium Return vor putea fi accesate zilnic, prin întreaga rețea de unități teritoriale a OTP Bank România.

Prezentă pe piața locală din 2007, OTP Asset Management România SAI S.A. se află în topul celor mai importanți administratori de fonduri de investiții din România, după activele aflate în administrare. Compania administrează o gamă diversă de fonduri de investiţii, oferind investitorilor posibilitatea de a accesa investiţiile în acţiuni, prin intermediul OTP AvantisRO și OTP Premium Return, dar şi investiţiile în titluri de stat şi obligaţiuni, prin intermediul OTP ObligațiuniOTP Euro Bond, OTP Dollar Bond și OTP ComodisRO. În prezent, compania deservește peste 6.800 de investitori, din segmentul de retail și clienți persoane juridice, în șase fonduri de investiții.

Pentru informaţii suplimentare:

Ştefan Urziceanu
Manager Departament PR şi Comunicare
OTP Bank România
Phone: +4031 308 55 23; FAX: +4031 308 55 15
E-mail: stefan.urziceanu@otpbank.ro
www.otpbank.ro