Fond închis de investiții cu strategii inovatoare, de Absolute-Return, ce permite eficientizarea investițiilor prin maximizarea raportului între risc și randament;

• Noul fond se adresează investitorilor care urmăresc creșterea randamentului investițiilor personale, în condiții de risc limitat;
• Valoarea inițială a unității de fond este de 1.000 RON;
• OTP Asset Management România continuă să fie performerul incotestabil în industria fondurilor de obligaţiuni în euro din România. În 2013, a înregistrat cel mai bun randament din piaţă, 4,57 la suta, pentru al doilea an consecutiv.

Bucureşti, 13 mai, 2014 – OTP Asset Management Romȃnia, unul dintre cei mai performanţi administratori de fonduri de investiții din România, anunță lansarea unui nou fond închis de investiții, denominat în RON, OTP Premium Return.

Strategia de investiții este orientată către obținerea de randamente consistente, în condiții de volatilitate scăzută, prin alocarea dinamică a capitalului fondului. Astfel, activele investitorilor pot fi realocate rapid, în funcție de oportunitățile pieței, pentru a obține cel mai eficient raport randament/ risc. Prin politica sa de investiții, fondul urmărește să obțină randamente pozitive, superioare dobânzilor bancare, pe un orizont investițional de cel puțin un an, indiferent de evoluția piețelor de capital.

Fondul se adresează cu precădere investitorilor persoane fizice și juridice care intenționează să efectueze plasamente pe un orizont de timp de minim 1 an, chiar dacă aceștia au acces la banii lor lunar.

Valoarea minimă a investiției în OTP Premium Return este de o unitate de fond, iar valoarea nominală a unității de fond este de 1,000 RON.
Clienții pot subscrie și răscumpăra în fiecare lună în OTP Premium Return, în primele 5 zile lucrătoare și pot răscumpara, începând cu luna următoare celei în care au subscris.

“În condițiile creșterii apetitului pentru soluții financiare ce oferă randamente superioare dobânzilor bancare, OTP Premium Return reprezintă o oportunitate inovatoare de plasare a capitalului. OTP Premium Return este primul fond din portofoliul OTP Asset Management România cu strategie de Absolute-Return, ce permite captarea oportunităților de investiții pe o scară largă, pe diverse piețe și clase de active. OTP Premium Return se adresează clienților care doresc randamente potențial superioare produselor clasice de economisire, dar care nu acceptă un risc ridicat similar investițiilor în fondurile de acțiuni.” a declarat Dan Popovici, Director General, OTP Asset Management Romȃnia.

Prezentă pe piața locală din 2007, OTP Asset Management România SAI S.A. se află în top şase administratori de fonduri de investiții din România, după activele aflate în administrare. Compania administrează o gamă diversă de fonduri deschise de investiţii, oferind investitorilor posibilitatea de a accesa investiţiile în acţiuni, prin intermediul OTP AvantisRO, dar şi investiţiile în titluri de stat şi obligaţiuni, prin intermediul OTP ObligațiuniOTP Euro Bond şi OTP Dollar Bond.

OTP Asset Management România continuă să fie performerul incotestabil în industria fondurilor de obligaţiuni în euro, înregistrând al doilea an consecutiv cele mai bune randamente din piaţă, 5.86 la suta (2012), 4.57 la suta (2013) şi locul al doilea în cadrul fondurilor de obligaţiuni şi fondurilor monetare în lei.