• În data de 05 mai 2014, OTP Asset Management România anunța lansarea unui produs inovativ, OTP Premium Return, fond care utilizează strategii de absolute return şi care îşi propune să aducă randamente consistente, în condiţii de volatilitate scăzută, pentru a obţine cel mai eficient raport randament/ risc;
  • Poziţionarea pe piaţă: OTP Premium Return şi-a propus încă de la început să creeze randamente superioare fondurilor de obligațiuni, în condiții de volatilitate mai redusă decât fondurile de acțiuni;
  • În data de 02 Iunie 2015, OTP Premium Return se redeschide subscrierilor, pentru 5 zile lucrătoare, pentru investitorii care doresc să obţină randamente consistente pe termen mediu, în condiţii de risc scăzut;
  • Odată cu redeschiderea aniversară, clienţii care vor subscrie în fond în urmatoarele 3 luni, nu vor plăti comision de subscriere;
  • București, 27 mai, 2015. OTP Asset Management Româniaunul dintre cei mai performanți administratori de fonduri de investiții din România, anunță rezultatele primului an de activitate a fondului  închis de investiții OTP Premium Return.

La un an de la lansare, un bilant rapid ne arată rezultatele foarte bune obținute şi demonstrează îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse:

  • Randamentul fondului la un an este de 60%cu 5.96% peste benchmark-ul stabilit (ROBID 12M+1%);
  • OTP Premium Return a reuşit să ofere randamente superioare fondurilor de obligațiuni (de ex. OTP Obligaţiuni), în condiții de volatilitate mai scăzuta decât fondurile de acţiuni (de ex. OTP AvantisRO): 60% randament OTP Premium Return12.35% OTP AvantisRO4.84% OTP Obligaţiuni;
  • OTP Premium Return a primit, la Gala Fondurilor de Investiţii şi a Pensiilor Private (Finmedia, 05 Mai 2015), premiul pentru cel mai apreciat fond cu strategii inovatoare de absolute return din România;

Pornind de la ipotezele investiţionale anunţate în octombrie 2014, OTP Asset Management România a alocat dinamic activele fondului, printre acestea regăsindu-se acțiuni europene şi româneşti, obligaţiuni, certificate pe indici, instrumente financiare derivate în vederea managementului riscului etc.

“Diversificarea devine obligatorie pentru clienţii care doresc să economisească pe termen mediu şi lung, în contextul randamentelor tot mai mici oferite de depozitele bancare, fondurile de obligațiuni şi de cele monetare. OTP Premium Return reprezintă o soluție pentru clienții care au un orizont investițional de cel putin un an de zile, prin prisma faptului că fondul urmareşte să obțină rezultate pozitive indiferent de evoluția piețelor de acțiuni sau obligațiuni. Ne-am propus încă de anul trecut să obținem randamente anuale superioare fondurilor de obligațiuni în condiții de volatilitate scăzută şi, după un an, putem spune că ne-am îndeplinit obiectivul. OTP Premium Return oferă o expunere dinamică pe diverse instrumente financiare, astfel că structura portofoliului poate fi repliată de la o săptamană la alta, în funcție de oportunitățile oferite de piețele financiare.”, Dragoş Manolescu, Director Investiţii, OTP Asset Management România.

Valoarea minimă a investiției în OTP Premium Return este de o unitate de fond, iar valoarea nominală a unității de fond este de 1,000 RON.

Clienții pot subscrie și răscumpăra în fiecare lună în OTP Premium Return, în primele 5 zile lucrătoare și pot răscumpăra, începând cu luna următoare celei în care au subscris. Odata cu redeschiderea aniversară, clienţii care vor subscrie în fond în urmatoarele 3 luni nu vor plăti comision de subscriere.

Prezentă pe piața locală din 2007, OTP Asset Management România SAI S.A. se află în top şase administratori de fonduri de investiții din România, după activele aflate în administrare.  Compania administrează o gamă diversificată de fonduri de investiţii, oferind investitorilor posibilitatea de a accesa investiţiile în acţiuni, prin intermediul OTP AvantisRO, investiţiile în titluri de stat şi obligaţiuni, prin intermediul OTP ObligațiuniOTP ComodisOTP Euro Bond şi OTP Dollar Bond, dar şi posibilitatea de a accesa strategii inovatoare de Absolute-Return, prin intermediul OTP Premium Return.

Pentru informaţii suplimentare:

Ştefan Urziceanu,
Manager Departament PR şi Comunicare
OTP Bank România
www.otpbank.ro
Phone: +4031 308 55 23;
FAX: +4031 308 55 15
E-mail: stefan.urziceanu@otpbank.ro