Conformare fiscală

FATCA

OTP Asset Management România SAI SA, împreună cu fondurile de investiții administrate, îndeplinesc cerințele FATCA fiind înregistrată pe site-ul Internal Revenue Service – S.U.A. cu statusul Reporting Model 1 FFI, având alocat GIIN UH5299.00016.ME.642, pentru fondurile de investiții administrate, fiind înregistrată ca Sponsor, având alocat GIIN Z1JAJ9.00000.SP.642.

CRS/DAC2

În conformitate cu prevederile CRS/ DAC2, instituțiile financiare trebuie să colecteze și să raporteze autorităților fiscale locale ale statelor semnatare, informații despre conturile deținute de către client persoane fizice, respectiv persoane juridice, ce prezintă elemente care atrag aplicarea prevederilor legislației Directivei 2014/107/UE a Consiliului European, din 09.12.2014, de modificare a Directivei 2011/116/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (Common Reporting Standard CRS/ DAC2).

Material de informare privind aplicarea cerințelor de conformare fiscală pentru conturile din străinătate

Send this to a friend