În ultima perioadă am primit mai multe întrebări despre cum putem diferenția fondurile cu componentă de acțiuni, în special OTP Global MIX, OTP Premium Return și OTP Dinamic. Aceste întrebări sunt într-o oarecare măsură naturale având în vedere că există o serie întreagă de asemănări între aceste trei fonduri. Astfel, în rândurile de mai jos, voi încerca să explic asemănările și deosebirile dintre cele trei fonduri, pentru o mai clară înțelegere a acestora.

Toate cele trei fonduri urmăresc o politică de investiții activă și pot efectua plasamente în mai multe clase de active cum ar fi acțiuni, obligațiuni, depozite bancare, instrumente financiare derivate. Regăsiți mai jos câteva caracteristici ale celor trei fonduri:

Pe de altă parte, dacă ne uităm la descrierea politicii de investiții a celor trei fonduri observăm diferențe, astfel:

OTP Global Mix – Politica de investiții a fondului este una flexibilă și va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului. Fondul țintește ca pe termen mediu și lung să investească până la 50% în acțiuni și fonduri de investiții și până la 50% în instrumente cu venit fix și ale pieței monetare.  Obiectivele fondului sunt concretizate în creșterea capitalului, în vederea obținerii unor rentabilități superioare în condiții de volatilitate relativ redusă. Pe termen mediu și lung evoluțiile fondului sunt influențate de evoluțiile piețelor financiare globale.

OTP Premium Return și OTP Dinamic – Sunt fonduri cu o politică de investiții flexibilă. Strategia de investiții a fondurilor va urmări standardul EFAMA al fondurilor cu strategii inovative de tip Absolute-Return (ARIS). Obiectivul investițional al acestora reprezintă obținerea unui randament superior benchmark-ului fiecărei clase de unități de fond în condițiile în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile piețelor financiare. Benchmark-ul aferent Clasei L este ROBID12M+1%, iar Benchmark-ul aferent Clasei E este EURIBOR 12M +1%.

Cu alte cuvinte cele două fonduri de absolute return urmăresc prin plasamentele și tranzacțiile efectuate să obțină randamente anuale pozitive indiferent de evoluțiile piețelor financiare. În aceste condiții evoluția pe termen lung a celor două fonduri este mai puțin influențată de evoluțiile piețelor financiare și mai mult de experiența, viziunea și capacitatea investițională a managerilor de portofoliu.

Acum, dacă am terminat cu teoria despre cele trei fonduri menționate, vă propun să ne aruncăm o privire prin portofoliile acestora. Așa cum spuneam, acestea investesc atât în acțiuni, cât și în obligațiuni. În tabelul de mai jos regăsiți principalele dețineri în acțiuni ale acestora la data de 30.09.2020.

După cum se poate observa în cazul fondurilor OTP Global Mix și OTP Premium Return expunerea principală pe acțiuni este realizată direct prin achiziții de acțiuni listate pe piața locală și internațională, în timp ce în cazul OTP Dinamic, o componentă importantă este reprezentată de ETF-uri. În acest fel, putem considera că OTP Dinamic are un grad de diversificare mai ridicat și într-o oarecare măsură, portofoliul acestuia este în momentul de față mai defensiv decât a celorlalte două fonduri. Iată și deținerile în obligațiuni la data de 30.09.2020.

După cum puteți observa, expunerea majoritară a portofoliului de obligațiuni în cazul lui OTP Dinamic este pe titluri de stat românești, în timp ce în cazul celorlalte două fonduri, expunerea este împărțită între obligațiuni de stat, dar și supranaționale și corporative.

Este important de reținut că toate cele trei fonduri au o administrare activă a portofoliului, aceea ce înseamnă că fondul este rebalansat de fiecare dată când este nevoie, ponderea anumitor clase de active sau a anumitor emitenți se poate modifica de la o săptămână la alta sau de la o lună la alta.

Informații despre fiecare fond în parte regăsiți pe paginile dedicate produselor OTP Asset Management România. De asemenea, informații actualizate despre structura de portofoliu, diversificarea regională sau valutară a fondurilor cât și a performanțelor acestora găsiți în buletinele informative actualizate lunar.

Nu închei acest articol până nu mă asigur că am reușit să fiu cât mai explicit: înainte de a face orice investiție, informează-te, află cât mai multe despre fondurile de investiții și cum funcționează acestea.

 

Dan Popovici, CEO

Avertisment

Acest articol nu reprezintă o ofertă de a tranzacționa unități de fond emise de OTP Global Mix (Autorizație ASF 30/29.10.2015, înregistrat în Registrul ASF la nr. CSC06FDIR/400098), OTP Premium Return (Aviz ASF 55/26.04.2016, înregistrat în Registrul ASF la nr. ASF CSC06FDIR/400099), OTP Dinamic (Autorizație ASF 231/29.10.2015, înregistrat în Registrul ASF CSC06FDIR/400097). Acest articol are caracter pur informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Articolul nu reprezintă o recomandare de investiții din partea OTP Asset Management România SAI S.A. sau o ofertă fermă de a contracta produsele financiare la care face referire acesta. De asemenea, articolul nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. OTP Asset Management România SAI S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. Deși informațiile prezentate au fost verificate cu atenție, OTP Asset Management România SAI S.A. nu este responsabilă pentru informațiile prezentate în acest document, acestea putând fi modificate fără nicio notificare prealabilă. Vă atenționăm că valoarea investiției dumneavoastră poate crește sau poate scădea în timp, iar performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Nu este permisă preluarea informațiilor din acest articol