Declarație privind politicile de diligență ale OTP Asset Management România SAI SA cu privire la principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate

Prezenta declarație este elaborată în acord cu prevederile art.4, alin (1), litera b) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.11.2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.

OTP Asset Management România SAI SA salută toate inițiativele care vizează protecția mediului și alți  factori care definesc investițiile ca fiind durabile, inclusiv problemele de mediu, cele sociale sau cele care țin de angajați, precum și aspectele legate de respectarea drepturilor omului și lupta împotriva corupției și mitei. Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile legate de sustenabilitate în sectorul serviciilor financiare (denumit în continuare : Regulament) este considerat a fi o etapă importantă în legislația Uniunii Europene referitoare la ESG, solicitând  divulgarea de informații specifice privind abordările instituțiilor financiare în ceea ce privește integrarea riscurilor de sustenabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității.

OTP Asset Management România SAI SA este ferm dedicată obiectivelor Regulamentului și, ca parte a Grupului Bancar OTP, depune eforturi uriașe pentru a se conforma pe deplin acestuia.

Cu toate acestea, având în vedere ca informaţiile privind factorii de durabilitate pot fi în acest moment dificil de obținut, incomplete, inexacte sau bazate doar pe estimări, OTP Asset Management România SAI SA   declară că nu va lua deocamdată în considerare efectele negative ale deciziilor de investiţii asupra factorilor de durabilitate, propunându-şi reevaluarea acestei situaţii cu periodicitate şi notificarea investitorilor privind orice modificare viitoare.

OTP Asset Management România SAI SA nu va lua în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, având în vedere cantitatea limitată de informații detaliate disponibilă în prezent, transmisă de către o parte dintre emitenții de instrumente financiare și/sau de către furnizorii de date.

Politica de remunerare a OTP Asset Management România SAI SA este compatibilă, cu integrarea riscurilor legate de durabilitate.

Referindu-se la angajamentul ferm al OTP Asset Management Romania SAI SA față  de obiectivele Regulamentului, societatea își exprimă, prin prezenta, dorința de a lua în considerare astfel de efecte în cel mai scurt timp posibil, când va considera că informațiile referitoare la criteriile definite în legislația Uniunii Europene, la care societatea are acces, sunt suficiente pentru o documentare/analiză relevantă.

05.05.2021

CEO, Dan Popovici

 

Informaţii privind integrarea riscurilor legate de durabilitate la nivelul OTP Asset Management România SAI SA

Send this to a friend