ESG

Declarație privind politicile de diligență ale OTP Asset Management România SAI SA cu privire la principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate

OTP Asset Management România SAI SA salută toate inițiativele care vizează protecția mediului și alți  factori care definesc investițiile ca fiind durabile, inclusiv problemele de mediu, cele sociale sau cele care țin de angajați, precum și aspectele legate de respectarea drepturilor omului și lupta împotriva corupției și mitei. Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile legate de sustenabilitate în sectorul serviciilor financiare (denumit în continuare : Regulament) este considerat a fi o etapă importantă în legislația Uniunii Europene referitoare la ESG, solicitând  divulgarea de informații specifice privind abordările instituțiilor financiare în ceea ce privește integrarea riscurilor de sustenabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității. OTP Asset Management România SAI SA este ferm dedicată obiectivelor Regulamentului și, ca parte a Grupului Bancar OTP, depune eforturi uriașe pentru a se conforma pe deplin acestuia.

Cu toate acestea, pentru moment, OTP Asset Management România SAI SA  a ales să nu ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate în temeiul  articolului 4 alin. 1.b din Regulament, având în vedere cantitatea relativ limitată de date relevante la care OTP Asset Management România SAI SA are acces la momentul actual.

În cazul fondurilor administrate de societate, ținând cont de politica de investiții și de universul lor investițional, precum și având în vedere cantitatea redusă de date disponibile în prezent, referitoare la criteriile ESG, OTP Asset Management România SAI SA nu va ține seamă, pentru moment, de criteriile Uniunii Europene pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

OTP Asset Management România SAI SA nu va lua în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate conform criteriilor Uniunii Europene, având în vedere cantitatea limitată de informații detaliate disponibilă în prezent, transmisă de către o parte dintre emitenții de instrumente financiare și/sau de către furnizorii de date.

Având în vedere cele de mai sus, politica de remunerare a OTP Asset Management România SAI SA nu este compatibilă, în prezent, în totalitate, cu integrarea riscurilor legate de durabilitate.

Referindu-se la angajamentul ferm al OTP Asset Management Romania SAI SA față  de obiectivele Regulamentului, societatea își exprimă, prin prezenta, dorința de a lua în considerare astfel de efecte în cel mai scurt timp posibil, când va considera că informațiile referitoare la criteriile definite în legislația Uniunii Europene, la care societatea are acces, sunt suficiente pentru o documentare/analiză relevantă.

10.03.2021

CEO, Dan Popovici