Declarație privind politicile de diligență ale OTP Asset Management România SAI SA cu privire la principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate

Prezenta declarație este elaborată în acord cu prevederile art.4, alin (1), litera b) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.11.2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.

OTP Asset Management România SAI SA salută toate inițiativele care vizează protecția mediului și alți  factori care definesc investițiile ca fiind durabile, inclusiv problemele de mediu, cele sociale sau cele care țin de angajați, precum și aspectele legate de respectarea drepturilor omului și lupta împotriva corupției și mitei. Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile legate de sustenabilitate în sectorul serviciilor financiare (denumit în continuare : Regulament) este considerat a fi o etapă importantă în legislația Uniunii Europene referitoare la ESG, solicitând  divulgarea de informații specifice privind abordările instituțiilor financiare în ceea ce privește integrarea riscurilor de sustenabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității.

OTP Asset Management România SAI SA este ferm dedicată obiectivelor Regulamentului și, ca parte a Grupului Bancar OTP, depune eforturi uriașe pentru a se conforma pe deplin acestuia.

OTP Asset Management România SAI SA pune un accent deosebit pe impactul social și de mediu al activelor din organismele de plasament colectiv pe care le administrează și pe activitățile proprii.

OTP  Asset Management România SAI SA se străduiește să urmeze cele mai bune practici internaționale pe probleme de sustenabilitate pentru a realiza și rafina continuu managementul de înaltă calitate al  sustenabilității și se străduiește să stabilească parteneriate cu clienții  săi  pentru a susține standarde durabile.

Procesul de luare a deciziilor de investiții al OTP Asset Management România SAI SA acoperă toate riscurile relevante, inclusiv riscurile legate de sustenabilitate, care pot avea un impact negativ semnificativ atât asupra rentabilității investițiilor, cât și asupra factorilor de sustenabilitate. Printre factorii de durabilitate se numără, printre altele, preocupările legate de mediu, sociale  și  de muncă, respectarea drepturilor omului și lupta împotriva corupției și a mitei. OTP Asset Management România SAI SA a adoptat o politică de management al riscului de sustenabilitate, pe care o ia în considerare în procesul de luare a deciziilor de investiții.

Politica de remunerare a OTP Asset Management România SAI SA este compatibilă, cu integrarea riscurilor legate de durabilitate.

Conform obligaţiilor legale ale OTP Asset Management România S.A.I. SA, aceasta trebuie să acţioneze cu corectitudine şi diligenţă profesională în scopul protejării interesului investitorilor Fondurilor Administrate.

Descrierea principalelor efecte adverse asupra sustenabilității

OTP Asset Management România SAI SA folosește evaluările și scorurile ESG furnizate de un furnizor extern de date (MSCI ESG Ratings).

De la deficitul de resurse naturale la standardele de guvernanță în schimbare, de la managementul forței de muncă la nivel global la peisajul de reglementare în evoluție, factorii ESG pot afecta riscul pe termen lung și profilul de rentabilitate al portofoliilor de investiții. Evaluările MSCI ESG sunt concepute pentru a ajuta investitorii să înțeleagă riscurile și oportunitățile ESG și să integreze acești factori în procesul de construcție și management al portofoliului lor.

MSCI ESG Ratings calculează expunerea fiecărei companii la riscurile ESG cheie pe baza unei defalcări granulare a activității unei companii: produsul sau segmentele sale de afaceri de bază, locațiile activelor sau veniturilor sale și alte măsuri relevante, cum ar fi producția externalizată. Analiza ia apoi în considerare măsura în care o companie a dezvoltat strategii robuste și a demonstrat un istoric solid de performanță în gestionarea nivelului său specific de riscuri sau oportunități. Controversele în curs sau structurale apărute în ultimii trei ani duc la o scădere din scorul general al managementului pentru fiecare problemă.

Evaluările MSCI ESG identifică șase până la zece aspecte cheie ESG pentru fiecare companie. Problemele cheie de mediu și sociale sunt specifice industriei și sunt determinate pe baza externalităților de mediu sau sociale care pot genera costuri neprevăzute pentru o anumită companie sau industrie. Guvernanța (cuprinzând guvernanța corporativă și comportamentul corporativ) este evaluată pentru toate companiile. Ponderile cheie ale problemelor sunt determinate pentru fiecare sub-industrie pe baza contribuției sub-industriei la externalitatea negativă asociată cu problema și pe orizontul de timp așteptat pentru ca problema să se materializeze.

Evaluările MSCI ESG urmăresc să măsoare rezistența unei companii la riscurile ESG pe termen lung, relevante din punct de vedere financiar.

  • Dintre externalitățile negative pe care le generează companiile dintr-o industrie, care probleme se pot transforma în costuri neprevăzute pentru companii pe termen mediu și lung?
  • Dimpotrivă, ce probleme ESG care afectează o industrie se pot transforma în oportunități pentru companii pe termen mediu și lung?

Cele 35 de probleme cheie se încadrează în zece macro-teme de interes pentru investitorii instituționali: Schimbările climatice, Capitalul natural, Poluarea și Deșeurile, Oportunitățile de mediu, Capitalul uman, Răspunderea produselor, Opoziția părților interesate, Oportunitățile sociale, Guvernanța corporativă și Comportamentul corporativ. Cele zece teme, la rândul lor, se încadrează în trei piloni: Mediu, Social și Guvernare.

Aspectele cheie și ponderile sunt supuse unui proces formal de revizuire și feedback la sfârșitul fiecărui an calendaristic.

MSCI ESG Ratings determină evaluările și scorurile ESG pe baza dezvăluirilor companiilor, a datelor disponibile publicului din mass-media și din bazele de date oficiale (guverne, ONG-uri).

Evaluările MSCI ESG urmăresc să măsoare rezistența unei companii la riscurile ESG pe termen lung, relevante din punct de vedere financiar.

Scopul includerii riscurilor de durabilitate în decizia de investiții este de a identifica apariția acestor riscuri cât mai curând posibil și de a lua măsurile adecvate pentru a minimiza impactul asupra investițiilor sau a portofoliului general al fondului. Evenimentele sau condițiile care pot fi responsabile pentru un impact negativ asupra rentabilității fondului sunt împărțite în aspecte de mediu, sociale și de guvernanță corporativă.

Politica de implicare

OTP Asset Management România SAI SA se angajează să evalueze riscurile și oportunitățile ESG ale companiilor în care intenționează să investească sau a investit deja.

OTP Asset Management România SAI SA susține sustenabilitatea prin politica sa de implicare care se regăsește pe site-ul web al societății.

Referințe către standarde internaționale

Prin procedurile și politicile sale, OTP Asset Management România SAI SA urmărește în mod constant să se alinieze la principiile, valorile și standardele recunoscute internațional, precum Principiile Globale Compacte ale ONU (UNGC), normele OECD pentru companii multinaționale și normele UE în vigoare.

CEO, Dan Popovici

 

Informaţii privind integrarea riscurilor legate de durabilitate la nivelul OTP Asset Management România SAI SA

Send this to a friend