« Back to Glossary Index

Titlu reprezentativ al contribuţiei asociatului la capitalul social al unei societăţi pe acţiuni sau în comandita pe acţiuni, care evidenţiază un drept de proprietate asupra emitentului şi conferă titularului calitatea de acţionar; acţiunile pot fi ordinare sau preferenţiale, acestea din urmă conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit înaintea oricăror altor beneficii, precum şi drepturile recunoscute deţinătorilor de acţiuni ordinare, cu excepţia dreptului de a participa şi de a vota în adunările generale.

« Back to Glossary Index