Tip de cont în care SAI este împuternicit de către client să efectueze toate operaţiunile legate de administrarea portofoliului acestuia (cumpărarea şi vânzarea de valori mobiliare, întocmirea oricăror acte juridice cerute de administrarea portofoliului).

« Back to Glossary Index