Contul deschis la SAI, în numele administratorilor, conducătorilor, acţionarilor, auditorilor, managerilor de portofoliu sau al oricăror alţi angajaţi sau colaboratori ai SAI, precum şi al persoanelor cu care aceştia se află în legături strânse, pentru evidenţierea deţinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale acestora.

« Back to Glossary Index