Orice contract, referitor la servicii de administrare a portofoliilor individuale, încheiat între un SAI, în calitate de ofertant, şi un investitor, în calitate de beneficiar de servicii, în cadrul unui sistem de vânzări sau prestări de servicii la distanţă, organizat de către ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseşte exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanţă, începând cu momentul încheierii contractului, până la expirarea acestuia.

« Back to Glossary Index