O tranzacţie interprofesională atunci când contrapartea este supusă coordonării prudenţiale la nivel Comunitar, sau este o instituţie de credit din Zona A, sau este o firmă de investiţii recunoscută dintr-un stat nemembru, sau când contractul este încheiat cu o casă de compensare recunoscută sau cu o bursă recunoscută de C.N.V.M..

« Back to Glossary Index