Instituţie de credit din România, autorizată de BNR sau sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de CNVM pentru activitatea de depozitare şi căreia îi sunt încredinţate spre păstrare toate activele unui OPCVM.
Entitate autorizată de C.N.V.M. să desfăşoare activităţi de înregistrare, depozitare, compensare şi decontare a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare.

« Back to Glossary Index