Se calculează prin împărţirea dividendului pe acţiune la preţul pe acţiune. Randamentul dividendului reprezintă câştigul procentual al unui investitor din dividendele repartizate de companie. Acest indicator poate fi comparat cu randamentele aduse de depozitele bancare, precum şi cu randamentele dividendelor altor companii.

« Back to Glossary Index