« Back to Glossary Index

Persoană juridică care, în condiţiile legii, a emis, emite sau intenţionează să emită valori mobiliare şi care se angajează la recunoaşterea şi plata drepturilor încorporate în titlu, conform clauzelor stipulate în documentul de emisiune şi potrivit legii care îl guvernează; este de asemenea considerată emitent persoană juridică angajată în procedura unei oferte publice primare.

« Back to Glossary Index