« Back to Glossary Index

Documentul eliberat de SAI, după fiecare operaţiune de subscriere/ răscumpărare sau la solicitarea expresă a deţinătorilor de unităţi de fond, în scopul atestării dreptului lor de proprietate asupra respectivelor titluri de valoare la o anumită dată.

« Back to Glossary Index