« Back to Glossary Index

(1) valori mobiliare;

(2) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

(3) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit;

(5) contracte forward pe rata dobânzii;

(6) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;

(7) opţiuni pe orice instrument financiar menţionat între (1) şi (4), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii;

(8) instrumente financiare derivate pe mărfuri;

(9) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă.

« Back to Glossary Index