« Back to Glossary Index

Nivelul minim al sumei constituite în contul în marjă deschis la depozitarul central, casa de compensare/contrapartea centrală sau la membrul compensator, pe care atât cumpărătorul, cât şi vânzătorul, precum şi vânzătorul de opţiuni trebuie să îl menţină pentru garantarea poziţiilor deschise înregistrate în numele său; Marja poate fi constituită din următoarele categorii de active:

  • fonduri băneşti, inclusiv valute străine cu luarea în considerare a riscului valutar;
  • titluri de stat cu scadenţa mai mică de 12 luni;
  • obligaţiuni garantate integral de stat;
  • acţiuni şi obligaţiuni corporative tranzacţionate pe o piaţă reglementată care îndeplinesc criteriile de lichiditate impuse de casa de compensare/contrapartea centrală.
« Back to Glossary Index