« Back to Glossary Index

Durata modificată urmează conceptul conform căruia ratele dobânzilor se mişca în direcții opuse faţă de preţurile obligaţiunilor. Indicatorul se măsoară în ani şi ne spune cu cât se va modifica preţul unei obligaţiuni la o modificare de 1% (100 de puncte) a ratei dobânzii. De exemplu pentru o obligaţiune ce are o valoare a indicatorului MD=2, o scădere a ratei dobânzilor de 1% duce la creşterea preţului obligaţiuni cu 2%.

« Back to Glossary Index