« Back to Glossary Index

Obligaţiunea este un titlu reprezentând o fracţiune dintr-un împrumut unic contractat de către emitent, care conferă titularului dreptul la rambursarea sumei împrumutate şi la plata dobânzilor aferente, în condiţiile specifice de emisiune a acestuia; obligaţiunile pot fi emise de către autorităţile publice centrale sau locale şi de către societăţile de capitaluri.

« Back to Glossary Index