« Back to Glossary Index

Propunerea făcută de un emitent sau de un investitor pentru a vinde, a cumpăra, a transforma, a schimba sau a transfera prin orice alt mod valori mobiliare, difuzată prin mijloace de informare în masă sau comunicată pe alte căi, sub condiţia posibilităţii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate în vreun fel de către autorul propunerii.

« Back to Glossary Index