Orice emitent sau proprietar de valori mobiliare care oferă spre subscriere sau vânzare valorile mobiliare respective prin oferta publică.

« Back to Glossary Index