• bănci din state situate în Zona A;
  • bănci de dezvoltare multilaterală;
  • firme de investiţii din state membre ale Uniunii Europene sau ale ,,Grupului celor Zece” sau alte state din Zona A unde sunt în vigoare reguli prudenţiale echivalente cu cele comunitare;
  • operatorii de piaţă şi casele de compensare autorizate;
  • persoane care acţionează în mod concertat – două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent.

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat:

  • persoanele implicate;
  • societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele;
  • societate comercială cu membrii consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;
  • societate comercială cu fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri;
« Back to Glossary Index