« Back to Glossary Index
  • persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;
  • persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;
  • persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control;
  • soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit.a) – c);
  • persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent.
« Back to Glossary Index