« Back to Glossary Index

Este piaţă auxiliară a pieţei Regular, de negociere, în care valorile mobiliare se tranzacționează pe blocuri de tranzacţionare şi pentru care BVB stabileşte o valoare minimă a tranzacţiei. Variaţia maximă a preţului ordinelor de bursă în piaţa Deal se raportează la preţul de referinţă din piaţa principală (piaţă Regular).

« Back to Glossary Index