Sistemul de tranzacţionare RASDAQ Piaţa RASDAQ (OTC over the counter) este mai largă decât cea bursieră, privită prin prisma numărului de emisiuni de valori mobiliare tranzacţionate, şi reprezintă o reţea telefonică automatizată între intermediarii de tranzacţii: societăţile de valori mobiliare.

« Back to Glossary Index