« Back to Glossary Index

Sistemul de tranzacţionare RASDAQ Piaţa RASDAQ (OTC over the counter) este mai largă decât cea bursieră, privită prin prisma numărului de emisiuni de valori mobiliare tranzacţionate, şi reprezintă o reţea telefonică automatizată între intermediarii de tranzacţii: societăţile de valori mobiliare.

« Back to Glossary Index