« Back to Glossary Index

Preţul pe care îl primeşte un investitor atunci când „vinde” unităţile de fond înapoi fondului (atunci când unităţile de fond îi sunt răscumpărate). Acesta este egal cu valoarea unitară a activului net, minus comisionul de răscumpărare (VUAN – comision de răscumpărare – impozit).

« Back to Glossary Index