Preţul pe care îl primeşte un investitor atunci când „vinde” unităţile de fond înapoi fondului (atunci când unităţile de fond îi sunt răscumpărate). Acesta este egal cu valoarea unitară a activului net, minus comisionul de răscumpărare (VUAN – comision de răscumpărare – impozit).

« Back to Glossary Index