Raportul dintre profitul net şi activul total al societăţii; acest indicator reflectă eficienţa cu care activele societăţii au fost folosite pentru a genera profit. Randamentul activelor prezintă interes mai ales când societatea în cauză este o bancă şi se consideră, în acest caz, ca o valoare supraunitară (>100%) este o dovadă a unor performanţe financiare deosebite.

« Back to Glossary Index