« Back to Glossary Index

Oferă o imagine de ansamblu a calităţii portofoliului prin prisma riscului de credit (a titlurilor aflate în portofoliul fondului), acesta arată calitatea medie a titlurilor de credit. Indicatorul este calculat ca o medie a riscului de credit a fiecărei obligaţiuni, ajustat cu ponderea relativă în portofoliu (obligaţiuni suverane sau corporative primesc rating-uri de la agenţiile de rating: Moody’s, S&P sau Fitch).

« Back to Glossary Index