« Back to Glossary Index

Este calculată ca o medie a perioadei până la maturitate a fiecărei obligaţiuni, ajustată cu ponderea relativă în portofoliu. Indicatorul se măsoară în ani şi ne arată în câţi ani va ajunge la scadența în medie portofoliul fondului.

« Back to Glossary Index