« Back to Glossary Index

Diferenţa dintre randamentul mediu al portofoliului şi rata fără risc / volatilitatea portofoliului. Indicatorul exprimă randamentul în exces per risc total asumat. Cu alte cuvinte indicatorul lui Sharpe raportează performanța netă a unui portofoliu la riscul total asumat. Un portofoliu cu “risc zero” de investiţii (cum ar fi achiziționarea titluri de stat româneşti pentru care randamentul așteptat este rata fără risc) are un raport Sharpe = 0 (zero). În general, cu cât este mai mare valoarea raportului Sharpe, cu atât este mai atractiv randamentul ajustat la risc. Sharpe Ratio este calculat la 1 an cu valori zilnice.

« Back to Glossary Index