« Back to Glossary Index

Categorie specială de organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare.

« Back to Glossary Index