« Back to Glossary Index

Persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce funcţionează numai în baza autorizaţiei ASF.

« Back to Glossary Index