« Back to Glossary Index

Unităţi de fond sau acţiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcţie de modul de constituire al acestora.

« Back to Glossary Index