Cuprind următoarele instrumente:

  • valori mobiliare;
  • titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv;
  • instrumente ale pieţei monetare;
  • contracte futures financiare, inclusiv contractele similare cu decontare finală în fonduri;
  • contractele forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA;
  • swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;
  • opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) – d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii.
« Back to Glossary Index