« Back to Glossary Index

Valoarea unei unităţi de fond. Valoarea activului net se calculează însumând valorile curente de piaţă ale tuturor instrumentelor financiare deţinute de fond în portofoliul său, adăugând numerarul şi orice alt venit încasat, apoi scăzând datoriile şi împărţind rezultatul (activele nete totale) la numărul unităţilor de fond aflate în circulaţie. Acesta variază de la o zi la alta în funcţie de numărul vânzărilor şi al răscumpărărilor din ziua respectivă. Societăţile de administrare a fondurilor calculează valoarea activului net o dată pe zi.

« Back to Glossary Index