« Back to Glossary Index

Instrumente negociabile pe piaţa de capital precum: acţiunile, obligaţiunile, titlurile emise de administraţia publică centrală şi locală, precum şi instrumentele financiare derivate şi alte titluri de credit, încadrate de C.N.V.M. în această categorie.

« Back to Glossary Index