Impozitarea

Care este regimul fiscal aplicabil veniturilor obţinute din deţinerea de unităţi de fond?

Persoane fizice

Câștigul/pierderea din transferul titlurilor de participare la fondurile deschise de investiții (FDI), se calculează prin diferența pozitivă sau negativă dintre prețul de răscumpărare și prețul de subscriere / cumpărare.
Legea care reglementează modul de impozitare al veniturilor provenite din fonduri de investiții este 227 / 2015 privind Codul Fiscal cu modificări și completări ulterioare.

Câștigul obținut din transferul titlurilor de participare, adica din rascumapărarea unitatilor de fond emise de fonduri deschise de investitii se impune cu o cotă de 10%. OTP Asset Management Romania SAI SA calculează câştigul/pierderea pentru fiecare tranzacţie efectuată și transmite în scris către fiecare contribuabil, informaţiile privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare din tranzacţiile efectuate în cursul unui an.

OTP Asset Management Romania va transmite în formă scrisă către fiecare contribuabil informaţii privind totalul câştigurilor/pierderilor anuale până la sfârșitul lunii februarie a anului următor.

Obligația investitorilor persoane fizice care au realizat câștig/pierdere obținut din transferul titlurilor de participare la fond este ca pana la data de 25 mai a anului următor să depună declarația 200 privind câştigul net anual/pierderea netă anuală pentru anul anterior.
Impozitul anual datorat de investitorii persoane fizice pentru câştigul net anual impozabil se stabileşte de organul fiscal competent, potrivit prevederilor din Codul Fiscal în vigoare la data răscumpărării, pe baza declaraţiei privind venitul realizat (Declarația 200)
Pentru mai multe detalii consultați Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Persoane juridice

Pentru investitorii persoane juridice se aplică prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea de administrare nu calculează impozitul datorat de această categorie de investitori.