De curând am avut o discuție cu un investitor care se arăta foarte mirat de evoluția fondurilor de obligațiuni. Acesta îmi spunea că nu înțelege de ce fondurile de obligațiuni, care investesc în instrumente cu venit fix (care au un risc scăzut) au performat negativ pe parcursul anului 2021.

Pornind de la această discuție voi încerca să explic cum funcționează fondurile de obligațiuni și de ce acestea pot avea volatilitate și, în consecință, pot performa negativ în anumite perioade de timp, chiar dacă investesc în instrumente cu venit fix, respectiv în obligațiuni suverane sau corporative.

Structură portofoliu și preț

Portofoliul fondurilor de obligațiuni este constituit în cea mai mare parte din obligațiuni emise de stat (obligațiuni suverane) și din obligațiuni emise de companii (obligațiuni corporative). Obligațiunile sunt valori mobiliare care în general sunt tranzacționate fie pe bursă fie pe piața interbancară.

Implicit evoluția portofoliului unui fond de obligațiuni este dată de evoluția prețurilor obligațiunilor aflate în proprietatea fondului. Având în vedere că acestea se tranzacționează zilnic, prețul lor se stabilește prin mecanismul cererii și ofertei, dar este influențat și de o serie de factori obiectivi, cum ar fi rata de dobândă stabilită de BNR (pentru lei) sau de Banca Centrală Europeană (pentru Euro), rata inflației, gradul de risc al fiecărei țări în parte (ratingul suveran emis de marile agenții de rating precum Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), etc.

Randamentul obligațiunilor

Dar trebuie spus că înainte de orice, prețul obligațiunilor (implicit randamentul acestora) fluctuează zilnic, în primul rând datorită mecanismului cererii și al ofertei. Dacă multă lume vrea să vândă aceste obligațiuni, atunci prețul acestora scade și randamentul lor crește. În mod similar, când multă lume vrea să cumpere aceste obligațiuni, prețul crește și randamentul scade.

Această relație inversă între prețul unei obligațiuni și randamentul oferit de aceasta este extrem de important de înțeles.

Mergând mai departe trebuie să înțelegem că, în general, randamentul obligațiunilor este influențat așa cum spuneam de ratele de dobândă din piață (inclusiv rata de politică monetară stabilită de către BNR), cât și de așteptările privind inflația. Cu cât așteptările privind inflația viitoare sunt în creștere, adică investitorii se așteaptă la o inflație mai mare, cu atât randamentul cerut de către investitori pentru a cumpăra o obligațiune este mai mare. Astfel, dacă obligațiunile nou emise oferă randamente mai mari, atunci implicit, obligațiunile deja emise și aflate în portofoliul unor investitori trebuie să ofere randamente similare. Acest lucru se traduce printr-un preț mai mic al acelor obligațiuni.

Astfel, portofoliul de obligațiuni al unui fond de investiții evoluează zilnic în funcție de prețul acelor obligațiuni, iar dacă randamentele sunt în creștere în mod automat, prețul acestora scade.

Evoluția titlurilor de stat emise de România

Pentru a înțelege mai bine cum au evoluat obligațiunile în lei emise de către statul roman vă prezint mai jos un grafic al randamentelor acestora înregistrat în ultimii doi ani pentru maturitățile de 1 an, 3 ani, 5 ani și 10 ani.

Sursa: BNR, OTP Asset Management România SAI SA

După cum se poate observa în grafic, după o mișcare bruscă în sus a randamentelor, la declanșarea crizei COVID-19, pe parcursul întregului an 2020 am asistat la o mișcare amplă de scădere a randamentelor, respectiv la o creștere a prețurilor obligațiunilor emise în lei de către statul român. Pe de altă parte, pe tot parcursul anului 2021, pe fondul apariției știrilor privind creșterea inflației, randamentele obligațiunilor suverane emise de România au crescut. Astfel, dacă la finalul anului 2020 randamentul titlurilor de stat cu maturitate la 10 ani era situat la sub 3%/an, în prezent, acesta este la un nivel de aproximativ 5.4%. Evoluții similare s-au înregistrat pe toate maturitățile.

Evoluția fondurilor de obligațiuni

În aceste condiții și evoluția fondurilor de obligațiuni a fost relativ similară, astfel am cunoscut performanțe bune pe parcursul anului 2020 după luna martie, iar aceste performanțe s-au inversat pe parcursul anului 2021.

Sursa: OTP Asset Management România SAI SA

Având în vedere nivelul actual al inflației, analiștii se așteptă ca BNR să își continue ciclul de creștere a dobânzilor, dar acest aspect este deja inclus, într-o mare măsură, în actualele prețuri ale obligațiunilor. Un semnal hotărât din partea BNR de controlare a evoluției viitoare a inflației poate duce la reducerea așteptărilor privind inflația pe termen lung, și implicit, poate duce cel puțin pentru o perioadă la oprirea creșterilor randamentelor pe termen lung (randamentele titlurilor de stat cu maturități îndepărtate).

Ce se prefigurează pentru obligațiuni în 2022?

În aceste condiții, am putea asista începând cu a doua jumătate a anului 2022 la o nouă reversare a evoluției randamentelor și implicit la o performanță pozitivă a fondurilor de obligațiuni denominate în lei.

Un alt aspect important în ceea ce privește investiția în fondurile de obligațiuni este că, portofoliul va fi reinvestit la randamente mai ridicate pe măsură ce obligațiunile ajung la maturitate, ținând cont de mediul actual în care ne aflăm. Acest lucru este o veste bună pentru investitorii pe termen lung.

Concluzie

Chiar dacă pare ciudat este important să știm că obligațiunile se tranzacționează pe piață, că acestea au un preț care se modifică zilnic, prin urmare pot avea volatilitate (scăderi sau creșteri neașteptate) și că, pe parcursul vieții unei obligațiuni, prețul acesteia poate să fluctueze considerabil. Pe de altă parte, dacă păstrăm aceeași obligațiune până la scadență, aceasta va plăti an de an cuponul la care a fost emisă și în final vom primi valoarea nominală a acelei obligațiuni.

Nu închei acest articol fără să vă reamintesc că este important ca înainte de a investi, să alocăm un strop de răbdare și efort astfel încât să înțelegem cât mai bine cum funcționează fondurile de investiții. Și nu în ultimul rând, să înțelegem cât mai bine politica de investiții a fondurilor în care dorim să investim și riscurile aferente fiecăruia.

 

 

Dan Popovici, CEO

Avertisment

Acest articol are caracter pur informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Articolul nu reprezintă o recomandare de investiții din partea OTP Asset Management România SAI S.A. sau o ofertă fermă de a contracta produsele financiare la care face referire acesta.  De asemenea, articolul nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. OTP Asset Management România SAI S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. Deși informațiile prezentate au fost verificate cu atenție, OTP Asset Management România SAI S.A. nu este responsabilă pentru informațiile prezentate în acest document, acestea putând fi modificate fără nicio notificare prealabilă. Vă atenționăm că valoarea investiției dumneavoastră poate creste sau poate scădea în timp, iar performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Nu este permisă preluarea informațiilor din acest articol fără precizarea sursei.